Lékárnička na pracovišti

Dle několika právních předpisů je každý zaměstnavatel povinen vybavit pracoviště lékárničkou – a je jedno, zda se jedná o 2 zaměstnance nebo firmu o 1000 zaměstnancích. Nestačí však pověsit na zeď prázdný obal nebo použít starou autolékárničku, ale obsah prostředků sestavuje smluvní lékař, který by měl pracoviště znát. Např. v pekárně by nedílnou součástí lékárničky měl být gel na popáleniny, pro chemické laboratoře zase neutralizační roztoky, ve výrobních provozech náplasti, dezinfekce, obvazy. V kanceláři zase nezapomeňte na fyziologický výplach očí. Lékárnička také musí být označena bílým křížem v zeleném poli. Ideální je mít lékárničku viditelně zavěšenou na zdi, pokud je však schovaná za dveřmi, ve skříni či šuplíku, doporučujeme tato místa vhodně označit. Běžně najdete vybavené lékárničky pro různá pracoviště, vždy se však poraďte se svým lékářem o vhodném doplnění jak léčivy, tak dalšími prostředky k pokrytí co největšího množství možných úrazů. A jaký obal zvolit? Takový, který je přehledný, přenosný, dostatečně prostorný a prachotěsný, pokud to podmínky vyžadují. Pro menší firmy můžeme doporučit např. lékárničku VISUAL a pro větší výrobní provozy např. vybavená lékárnička MEDIK I.

 

 

Nejčastější úrazy se stávají v práci ale i v domácnosti

Na žebříčku vévodí pracovní úrazy a dopravní nehody, nezanedbatelným místem s vysokým počtem úrazů hlavně u dětí jsou pak domácnosti. Každému úrazu předchází riziková situace, kterou můžeme rozpoznat a vyhnout se jí. Úraz se tedy nemusí stát a není nevyhnutelný. Správnou a včasnou prevencí se dá všem úrazům předejít, jak aktivně tak pasivně lze vytvářet bezpečné prostředí pro pracovníky i děti.

I přes všechna opatření a prevence se úraz stát může. Pro poskytnutí rychlé a efektivní první pomoci je dobré mít po ruce dobře vybavenou lékárničku. To znamená, že známe místo jejího uložení a pomůcky jsou kvalitní a poslouží k účelu, pro který jsou vyrobeny. Kde všude se můžeme s vybavenou lékárničkou setkat? V každém dopravním prostředku v podobě autolékárniček. Určitě na pracovišti, které nemusí být vždy jen vnitřní prostor, lékárničku by měli mít k dispozici i zaměstnanci vykonávající práce s řetězovou pilou, křovinořezem nebo ručním nářadím s ostřím. Když však budete hledat vybavenou lékárničku pro domácnost, narazíte jen na doporučený seznam, který je vhodné doplnit podle počtu a věku členů rodiny.

Časté úrazy v domácnosti

Vysoké procento úrazů dospělých v práci je dáno tím, že zde tráví skoro nejvíce času, u dětí se pak vysoké procento úrazů stane ve škole. Ale překvapivě nejvíce úrazů se stává doma – zejména u malých dětí. Bohužel jsou to i úrazy smrtelné. Čísla jsou alarmující - úrazy mají každý rok na svědomí 300 mrtvých a další 3000 trvale postižených dětí. Celkem se u nás každý rok stane asi 300 000 úrazů, které si vyžádají ošetření lékaře. Dětem předškolního věku hrozí doma zejména pády, popáleniny a otravy.

 

Co můžeme udělat pro to, abychom snížili počty úrazů a hlavně trvalých následků?

Prevencí a to aktivní (dítě se v průběhu svého vývoje naučí rozeznávat riziková místa, předměty a situace a naučí se chovat bezpečně) a pasivní (vytvoření bezpečného prostředí doma, ve škole, na ulici, na cestách,..). Velmi důležitou pojistkou je pak lékárnička v domácnosti nebo ve škole uložena na bezpečném místě. A jaká jsou doporučení na vybavení?

Univerzální složení lékárničky pro všechny domácnosti neexistuje. Záleží totiž na tom, kdo v domácnosti žije, zda jde o jednoho dospělého, velkou rodinu s mnoha dětmi různého věku, nebo například o seniorský pár. Každá věková skupina bude mít svá specifika, potřeby, množství léčiv. 

A jak byste se o lékárničku měli starat?
Ve vaší domácí i pracovní lékárničce dodržujte několik zásad:

  • Léky uchovávejte v originálním balení a nikdy nevyhazujte příbalový leták. Nikdy je neuchovávejte v koupelně.
  • Léky uchovávejte vždy mimo dosah dětí.
  • Pravidelně (tedy aspoň jednou za půl roku) kontrolujte expiraci u všech přípravků (nejen u léků, ale také u dezinfekce nebo sterilního krytí). Použitelnost je vhodné prověřit i těsně před užítím.
  • Prošlé léky nevyhazujte do popelnice, ale vraťte je do lékárny.
  • Pravidelně doplňujte nejpoužívanější prostředky – náplasti, obvazy, dezinfekci a třeba popáleninové gely.

Pár slov na závěr

Systém profesionální pomoci je u nás na vysoké úrovni, přesto jsou pro pacienta rozhodující první minuty, kdy jste s ním sami. Proto je životně důležité první pomoc znát a umět aplikovat v reálné situaci! Pomáhat ostatním je jednou ze základních hodnot a principů lidské společnosti. Měli bychom si uvědomit, proč je znalost první pomoci tak důležitá - protože nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoct vy.