Obecně platí, že seznam lékárničky první pomoci žádný předpis neexistuje a že by se sestavením lékárničky první pomoci měl zaměstnavateli (tedy ředitelce školy) pomoci lékař pracovnělékařské péče, kterého každá mateřská škola musí mít, protože to ukládá § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce

A právě tento lékař (smluvní lékař mateřské školy) má, kromě povinnosti hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., další povinnosti poradenství a dohledu podle § 2 citované vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Podle výslovného bodu 12. citovaného § 2 vyhlášky má lékař povinnost spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.

Mateřská škola či škola se však ještě může při vybavování lékárničky první pomoci inspirovat ve vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Tam je v příloze č. 4 minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě. To je sice lékárnička, kterou používá mateřská škola při školách v přírodě či při výletech, ale mohli byste se alespoň tímto rozsahem (pokud Vám Váš lékař nezpracuje návrh jiný) řídit. 

Zdroj: https://www.bozpprofi.cz/

Pokud nechcete dlouze tápat, můžeme doporučit tyto lékárničky, které jsou sestavené na základě doporučení BOZP. Vždy však seznam zkonzultujte se svým pracovněprávním lékářem a seznam léčiv v lékárně.